Οι στόχοι μας, τα οφέλη σας

Ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τον χρόνο της οθόνης τους για να δημιουργήσουν και να μάθουν ενώ παίζουν

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τις κονσόλες RETROSTEM στην τάξη για να διδάξετε θέματα προγραμματισμού και STEM

Εισαγάγετε τα παιδιά στον προγραμματισμό σε συνδυασμό με θεματικές σχετικές με STEM: μηχανική, ηλεκτρική, μηχανική, επιστήμη υπολογιστών, τεχνολογία, μαθηματικά και επιστήμη

Βελτιώστε τις δεξιότητες απασχολησιμότητας που απαιτούνται όπως, επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, ηγεσία, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία

Συμμετέχετε στις δραστηριότητες της Ακαδημίας RETROSTEM και υιοθετήστε τα αποτελέσματα του έργου κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή του