Κονσόλα RETROSTEM

Ένας υπολογιστής DIY που θα συναρμολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά στην τάξη και θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του προγράμματος σπουδών και των πρακτικών εφαρμογών. Οι εικόνες της κονσόλας είναι διαθέσιμες εδώ.

Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Πώς να δημιουργήσετε, να διαμορφώσετε και να χρησιμοποιήσετε τις κονσόλες παιχνιδιών στην τάξη για τη διδασκαλία προγραμματισμού μέσω της δημιουργίας παιχνιδιών στην έκδοση Minecraft Pi. Κατεβάστε τον οδηγό εδώ.

Εκπαιδευτικές ενότητες

Ένα πρόγραμμα σπουδών με ενότητες, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθημάτων, για τη χρήση τους με την κονσόλα στην τάξη και επίσης για τον τρόπο χρήσης ηλεκτρονικών για τη δημιουργία φυσικών συσκευών. Οι ενότητες θα είναι διαθέσιμες εδώ όταν είναι έτοιμες.

Διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον

Παράδοση του προγράμματος σπουδών σε ένα περιβάλλον μάθησης χρησιμοποιώντας ροές εργασίας και μηχανισμούς παρακίνησης σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αναγνώριση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων και επιτευγμάτων. Πρόσβαση στο αρχικό περιβάλλον εδώ.

Κιτ ηλεκτρονικών DIY

Σχεδιασμένο για να συμπληρώνει τις πτυχές του προγράμματος σπουδών, ώστε να βελτιώνει περαιτέρω τα πρακτικά παιχνίδια και τα μαθησιακά στοιχεία του RETROSTEM. Χρησιμοποιώντας τα κιτ, οι μαθητές μπορούν να συνδυάζουν εισόδους και εξόδους της κονσόλας για να προγραμματίζουν, να δημιουργούν συσκευές ή να επιλύουν προβλήματα

Ακαδημία RETROSTEM

Ένας αποκλειστικός εικονικός χώρος που χρησιμεύει ως ενιαίο σημείο εισόδου σε όλα τα αποτελέσματα του έργου.

Ενημερωτικά δελτία

1ο ενημερωτικό δελτίο: EN/EL/RO/PL

2ο ενημερωτικό δελτίο: EN/EL/RO/PL

Γραφήματα

Νέα

Έναρξη έργου: EN/EL/RO/BG

 

Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου θα παρέχονται εδώ καθώς προχωρά το έργο.