2η συνάντηση έργου στη Λευκωσία!

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου RETROSTEM πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου στις 5 Ιουνίου 2019.

Όλοι οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικες ενότητες τους, εισήχθησαν στο Μαθησιακό Περιβάλλον RETROSTEM και αντάλλαξαν ιδέες σχετικά με το πώς το RETROSTEM προχωρά περαιτέρω!

Επόμενη στάση - η Δραστηριότητα Συνάντησης και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2020!