Δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης του Retrostem

Η Δραστηριότητα Εκμάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης (LTTA) διοργανώθηκε μαζί με την τρίτη διακρατική συνάντηση στην Αθήνα, Ελλάδα, που φιλοξενήθηκε από την Ελληνογερμανική Αγογή στις 7-10 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου LTTA, όλοι οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδευτούν πάνω στο υλικό του έργου, να περιηγηθούν στο RETROSTEM Learning Motivation Environment (LME) και να συναρμολογήσουν και να δοκιμάσουν διάφορα ηλεκτρονικά κιτ της κονσόλας RETROSTEM. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν πραγματικά καρποφόρα καθώς οι συνεργάτες επικύρωσαν τα αποτελέσματα και παρείχαν σχόλια για περαιτέρω βελτιώσεις.

Το επόμενο βήμα, όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είναι οι πιλοτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς!