Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Retrostem!

Δημοσιεύτηκε το 1ο ενημερωτικό δελτίο του Retrostem! Διαβάστε το για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο Retrostem και την έναρξη του!