Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή (EA) είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, επίσημα αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος. Έχει κάθε χρόνο 2500 μαθητές (ηλικίας 5 έως 18 ετών) και 250 εκπαιδευτικούς σε διαφορετικά πεδία. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΑ ιδρύθηκε το 1995 και παρέχει τη βάση για ερευνητικές εφαρμογές για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση. Απασχολεί σήμερα 18 ερευνητές πλήρους απασχόλησης (10 σε διδακτορικό επίπεδο, 8 MSc). Το τμήμα ενεργεί επομένως ως διεπαφή μεταξύ της παιδαγωγικής έρευνας, της τεχνολογικής καινοτομίας και της σχολικής κοινότητας. Επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της παιδαγωγικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην εκπαιδευτική πρακτική, τόσο μέσω εσωτερικής έρευνας όσο και μέσω συνεργασιών με πολλά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εμπορικά ιδρύματα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το έργο της σε έργα της ΕΕ τα τελευταία 15 χρόνια έχει καθιερώσει την EA ως κορυφαίο πρωτοπόρο σε καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των επιστημών. Από την ίδρυσή του έχει συντονίσει και υποστηρίξει τη συμμετοχή της EA, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος, σε περισσότερα από 150 εθνικά και διεθνή συνεργατικά ερευνητικά έργα και δίκτυα, τα περισσότερα από τα οποία ασχολούνται με τους τομείς της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η EA έχει ένα πολύ ισχυρό ενδιαφέρον που δημιουργείται από όραμα και πλούσια δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της επιστημονικής εκπαίδευσης που βασίζεται στην έρευνα, της μάθησης βάσει έργων και της εκπαίδευσης STEM σε συνδυασμό με ψηφιακά, εικονικά και διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα και εργαλεία. Η EA εκσυγχρονίζει συνεχώς την εκπαίδευση STEM προωθώντας και δημιουργώντας μαθησιακά περιβάλλοντα για τους μαθητές και προσφέρει πολλές ευκαιρίες στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών να προετοιμαστούν και να ευδοκιμήσουν στο τοπίο των πρωτοφανών προκλήσεων και ευκαιριών στον 21ο αιώνα.