Το Κέντρο Emphasys (Κύπρος) λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας ΤΠΕ. Είναι διαπιστευμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως Εκπαιδευτικό Κέντρο που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ΤΠΕ για φοιτητές (ΕΕΚ) και για ενήλικες. Είναι επίσης διαπιστευμένο από το ECDL Foundation και το CEPIS και από το Cambridge International Examination Board. Συμμετέχει ενεργά στον τομέα των έργων της ΕΕ και συνεργάζεται στενά με διάφορους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ. για την ανάπτυξη και υλοποίηση διαφόρων έργων μέσω του προγράμματος Erasmus + σε όλους τους τομείς: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία.

Το "Emphasys Center" προσφέρει μαθήματα υψηλής ποιότητας:

Φοιτητές - νέοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προσόντα για είσοδο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Επίπεδο GCE A ’, ECDL, Εθνικές εξετάσεις ΤΠΕ)

Επαγγελματίες και νέοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα (π.χ. ECDL)

Επαγγελματίες και νέοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση για απασχόληση

Ενήλικες (ΝΕΕΤ, άνεργοι, ηλικιωμένοι κ.λπ.) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα στην ψηφιακή εποχή. Παρέχει, εκτός από την εκπαίδευση ΤΠΕ, τις ακόλουθες υπηρεσίες

Καθοδήγηση σταδιοδρομίας για νέους και νέους (NEETs)

Συμβουλευτική και καθοδήγηση σε όλους τους μαθητές που στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής τους ικανότητας ανάλογα με τις ανάγκες τους (μαθητές που εγκαταλείπου πρόωρα το σχολείο, νέοι άνεργοι)

Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα (εντοπίστε τις ειδικές ανάγκες τους και παρέχετε ατομική βοήθεια)