Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Λόντζ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Lodz (TUL) είναι εθνικό πανεπιστήμιο της Πολωνίας που ασχολείται με την εφαρμοσμένη επιστήμη. Σχεδόν 20 χιλιάδες προπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν σε περισσότερες από 40 περιοχές. Το IT Center είναι μια μονάδα διδασκαλίας που παρέχει σύγχρονο εξοπλισμό και εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας για εκπαίδευση. Φιλοξενούμε πάνω από 30 εργαστήρια από ασφάλεια, δίκτυο, κινητό, IoT, βιομηχανικά συστήματα, πολυμέσα και άλλες τεχνολογίες. Κάθε χρόνο πάνω από 1500 μαθητές από διαφορετικές σχολές χρησιμοποιούν την υποδομή μας. Επιπλέον, ασχολούμαστε με την εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών που υποστηρίζει την ιδέα της δια βίου μάθησης από την παιδική ηλικία.