Spotkanie inaugurujące - Retrostem

Nasze pierwsze spotkanie jako konsorcjum Retrostem odbyło się w Wielkiej Brytanii, w Edynburgu, w dniach 30 i 31 października 2018 r. Spotkanie prowadził lider projektu, CIVIC. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich sześciu organizacji z całej Europy.

Mieliśmy okazję lepiej poznać nasze organizacje oraz wartości jakie w dalszej części realizacji projektu wniesiemy do niego. W trakcie dyskusji było jasne, że stworzyliśmy świetny zespół z dużą wiedzą i pasją do naszego projektu!

Podsumowaliśmy nasze wyniki projektu i omawialiśmy kolejne kroki w nadchodzących miesiącach, rozpoczynając budowę naszych konsol do gier w stylu retro.

Spotkamy się ponownie jako konsorcjum w połowie 2019 r., aby omówić nasze postępy.